Skip to content Skip to footer

Zasady uczestnictwa – ULTRA Jura MTB Maraton

Poniższe zasady odnoszą się wyłącznie do uczestników wydarzenia na dystansie ULTRA Jura MTB Maraton. Określają zarówno sposób poruszania się po trasie jak i elementy związane z organizacją wydarzenia i bezpieczeństwem uczestników.

1. Limit uczestników

Limit uczestników na dystansie ULTRA Jura MTB Maraton wynosi: 300 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w limitu w przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem.

2. Formuła i rywalizacja

a) ULTRA Jura MTB Maraton będzie rozgrywany w formule samowystarczalności z wyjątkiem bufetów przygotowanych przez Organizatora. Informacja o liczbie bufetów na trasie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

b) Możliwe jest opuszczenie trasy w celu zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej lub w innych niezbędnych czynnościach istotnych dla ukończenia rywalizacji. W przypadku opuszczenia trasy uczestnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu gdzie ją opuścił.

c) Obowiązuje wspólny limit pomiaru czasu (klasyfikacji) – niezależny od godziny startu. Limit na mecie został wyznaczony na godz. 21.00.

d) Zabranie podstawowych narzędzi serwisowych (np. łyżka, pompka, klucz) oraz zapasowej dętki nie jest obowiązkowe jednak traktowane jako zdroworozsądkowe. Na trasie nie przewiduje się stanowisk serwisowych.

3. Przebieg wydarzenia

a) Start odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 z podziałem na grupy startowe (dokładnie godziny startu będą podane na stronie internetowej Organizatora)

b) Start odbywa się w grupach, a lista startowa z podziałem na grupy opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora maksymalnie do 7 dni po zamknięciu rejestracji internetowej.

c) Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu 15 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia, poprawności działania lokalizatora GPS oraz uzyskania podstawowych informacji prze wyruszeniem na trasę.

d) Czas całkowity pokonania dystansu liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

4. Kategorie

Uczestnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii na podstawie danych ze zgłoszenia.

Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
OPEN-KUczestnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
OPEN-M
E-BIKE
EBIKE-KUczestnicy kategorii E-BIKE startują na rowerach ze wspomaganiem (silnikiem elektrycznym) i są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. Kategorie E-BIKE nie są brane pod uwagę do klasyfikacji OPEN.
EBIKE-M
KOBIETY
K118 – 45 lat2005 – 1976
K246 – 59 lat1977 – 1964
K360 lat i więcej1963 i starsze
MĘŻCZYŹNI
M118 – 45 lat2005 – 1976
M246 – 59 lat1977 – 1964
M360 lat i więcej1963 i starsi

5. Klasyfikacja, trofea i nagrody

a) Dla dystansu ULTRA Jura MTB Maraton będzie prowadzona wyłącznie klasyfikacja indywidualna na podstawie regulaminowych kategorii. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Dla najlepszych uczestników Organizator przygotuje trofea sportowe oraz nagrody.

c) Dekoracje obejmą następujące kategorie i miejsca:

Kategoria OPEN
Miejsca od 1 do 3
Kategoria E-BIKE
Miejsca od 1 do 3
Kategorie wiekowe (kobiety / mężczyźni)
Miejsca od 1 do 6

d) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wydarzenia (na dystansie ULTRA Jura MTB Maraton). Godziny dekoracji określa program szczegółowy wyścigu dostępny na stronie internetowej Organizatora.

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Protesty

a) Protesty można składać w dniu wydarzenia, do 30 minut po upływie limitu klasyfikacji na mecie.

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (wyniki@ultraweekend.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie wydarzenia.