Skip to content Skip to footer

Zasady uczestnictwa – Jurajska Wyrypa Road Tour oraz Jurajska Wyrypa Gravel Tour

Poniższe zasady odnoszą się wyłącznie do uczestników wydarzenia na dystansach: Jurajska Wyrypa Road Tour (500, 250, 125) oraz Jurajska Wyrypa Gravel Tour (400, 200, 100). Określają zarówno sposób poruszania się po trasie jak i elementy związane z organizacją wydarzenia i bezpieczeństwem uczestników.

1. Limit uczestników

Limit uczestników łącznie na obu dystansach wynosi: 350 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w limitu w przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem.

2. Formuła wydarzenia

a) Jurajska Wyrypa Road Tour oraz Jurajska Wyrypa Gravel Tour będą rozgrywane w formule samowystarczalności z wyjątkiem bufetów przygotowanych przez Organizatora. Informacja o liczbie bufetów na trasie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

b) Dla najdłuższych dystansów, na jednym z bufetów dostępny będzie tzw. przepak. Przez przepak rozumiane są rzeczy osobiste uczestnika nadane na starcie, które będą przewiezione do wskazanego punktu znajdującego się mniej więcej w połowie trasy.

3. Zasady obowiązujące uczestników

a) Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia:

 • kask sztywny,
 • oświetlenie (nocne oraz wykorzystywane w czasie niedostatecznej widoczności) – przednie białe, tylne czerwone),
 • odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

b) Zabranie podstawowych narzędzi serwisowych (np. łyżka, pompka, klucz) oraz zapasowej dętki nie jest obowiązkowe jednak traktowane jako zdroworozsądkowe. Na trasie nie przewiduje się stanowisk serwisowych.

c) Przepaki będzie można odbierać na terenie mety wydarzenia. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zutylizowany.

4. Trasy

a) Dla formuły Jurajska Wyrypa Road Tour wyznaczono trzy dystanse:

 • 500 km (limit czasowy – 50 godzin)
 • 250 km (limit czasowy – 30 godzin)
 • 125 km (limit czasowy – 16 godzin)

b) Dla formuły Jurajska Wyrypa Gravel Tour wyznaczono trzy dystanse:

 • 400 km (limit czasowy – 50 godzin)
 • 200 km (limit czasowy – 30 godzin)
 • 100 km (limit czasowy – 16 godzin)

c) Trasy wszystkich dystansów można pokonać na dowolnym typie roweru, który będzie napędzany wyłącznie siłą mięśni uczestnika (zabronione jest wykorzystywanie rowerów typu e-bike).

d) Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej lub innych niezbędnych czynnościach istotnych dla ukończenia rywalizacji. W przypadku opuszczenia trasy uczestnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu gdzie ją opuścił.

5. Przebieg wydarzenia

a) Start odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 z podziałem na grupy startowe (dokładnie godziny startu będą podane na stronie internetowej Organizatora)

b) Start odbywa się w grupach liczących 10 osób, gdzie różnica czasu startu między kolejnymi grupami będzie wynosiła 5 minut.

c) Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w rejonie linii startu 15 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia, poprawności działania lokalizatora GPS oraz uzyskania podstawowych informacji prze wyruszeniem na trasę.

d) Lista startowa z podziałem na grupy opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora maksymalnie do 7 dni po zamknięciu rejestracji internetowej.

e) Uczestnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop jednak Organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.

f) W przypadku stwierdzenia braku obowiązkowego wyposażenia uczestnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

g) Czas całkowity pokonania dystansu liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

6. Klasyfikacja

W formułach Jurajska Wyrypa Road Tour oraz Jurajska Wyrypa Gravel Tour prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna w kategorii OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn (dla poszczególnych dystansów osobno). Zwycięzcami w kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.