Skip to content Skip to footer

Uczestnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Osobno klasyfikowanie będą uczestnicy korzystający z rowerów elektrycznych (kategorie e-bike).

Podstawowa klasyfikacja na podstawie kategorii wiekowych

Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
OPEN-K Uczestnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
OPEN-M
KOBIETY
K1 18 – 45 lat 2005 – 1976
K2 46 – 59 lat 1977 – 1964
K3 60 lat i więcej 1963 i starsze
MĘŻCZYŹNI
M1 18 – 45 lat 2005 – 1976
M2 46 – 59 lat 1977 – 1964
M3 60 lat i więcej 1963 i starsi

Klasyfikacja E-bike dla uczestników na rowerach elektrycznych

E-BIKE
EBIKE-K Zawodnicy kategorii E-BIKE startują na rowerach ze wspomaganiem (silnikiem elektrycznym) i są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.

Kategorie E-BIKE nie są brane pod uwagę do klasyfikacji OPEN.
EBIKE-M

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i klasyfikacji